Theorie

Bekijk hieronder Taekwon-do theorie

 

Geschiedenis van Taekwon-Do

literatuur "Choi Hong Hi Taekwon-do"

Hoewel de exacte oorsprong van de gevechtskunsten altijd mysterieus zal blijven, zijn wij ervan overtuigd dat zelfverdedigingsbewegingen met handen en voeten al sinds mensenheugenis bestonden. Als wij deze bewegingen Taekwon-do gaan noemen, dan kan elk land zich erop beroepen Taekwon-do uitgevonden te hebben. 

Maar het moderne Taekwon-do lijkt geenszins meer op de ruwe vormen van een ongewapend gevecht, die in het verleden ontwikkeld werden. Het moderne Taekwon-do verschilt ook zeer van andere gevechtssporten. In feite is geen andere gevechtskunst zo vooruitstrevend met betrekking tot de perfectie en effectiviteit van de technieken of de ontwikkeling van de fysieke conditie van de beoefenaar. Geen ander systeem van hand- en voetbewegingen voor zelfverdediging kan "Taekwon-do" worden genoemd, omdat de theorieën, de terminologie, de technieken, systemen, methodes en regels, de spirituele basis en zelfs het trainingspak wetenschappelijk ontwikkeld, gesystematiseerd en door de auteur van namen voorzien werd. Alleen degenen die de technieken op de basis van de theorieën, principes en filosofie van de auteur beoefenen, zijn leerlingen van het originele Taekwon-do. 

Waar en wanneer is het Taekwon-do begonnen? Een combinatie van omstandigheden maakte mij mogelijk om Taekwon-do in het leven te roepen en te ontwikkelen. Naast mijn kennis van het Taekyon had ik de mogelijkheid om Karate te leren tijdens de ongelukkige 36 jaren, toen mijn vaderland Korea door de Japanners bezet was. Kort nadat Korea in 1945 bevrijd werd, kreeg ik een bevoorrechte positie als een van de oprichters van het nieuwe Zuid-Koreaanse leger. 

Het ontwikkelen van Taekwon-do gaf mij de voldoening met het scheppen van iets bezig te zijn. Door mijn positie bij het leger kreeg ik de mogelijkheid om Taekwon-do door het gehele leger te verspreiden, ondanks felle tegenstand. 

De opkomst van Taekwon-do als internationale gevechtskunst in relatief korte tijd was te wijten aan diverse factoren. Het kwaad van de moderne maatschappij (morele corruptie, materialisme, egoïsme) had een spiritueel vacuüm geschapen. Taekwon-do kon gebrek aan zelfvertrouwen compenseren. Bovendien waren het toen gewelddadige tijden. De mensen voelden de behoefte om zichzelf te kunnen beschermen en de superioriteit van de Taekwon-do technieken werden snel en in brede kring erkend. Mijn sociale status, het voordeel de grondlegger van het Taekwon-do te zijn, en mijn door God gegeven gezondheid, hebben ook bijgedragen tot de snelle groei van Taekwon-do in de hele wereld. 

Door het bezig zijn met gevechtskunsten heb ik mijn door God gegeven gezondheid heel goed kunnen verbeteren. Ik werd zwak en mager geboren, en mijn kalligrafie leraar moedigde mij aan om met 15 jaar Taekyon te leren. In 1938, enkele dagen voordat ik van Korea naar Japan moest vertrekken om te studeren, werd ik bij een onverwacht incident betrokken. Dat had het mij moeilijk gemaakt om weer naar huis terug te keren, zonder risico van represailles te lopen. 

Ik besloot om zwarte bandhouder in Karate te worden terwijl ik in Japan was. De vaardigheden die ik nodig had, dacht ik, zouden voldoende bescherming bieden tegen degenen die mij misschien schade zouden willen berokkenen. 

Ik kon niet alleen naar Korea teruggaan, maar heb toen zelfs de nationale bevrijdingsbeweging geïnitieerd. Deze werd bekend bij het Pyongyang Incident. Zoals bij zoveel patriotten in de lange geschiedenis van de mens hebben mijn acties de wrok van de machthebbers gewekt. Ik werd dus voor een tijd in een Japanse legergevangenis opgesloten. In januari 1946 werd ik als tweede luitenant in het jonge leger van de Republiek Korea benoemd en in het vierde infanterie regiment in Kwangyu, Cholla Namdo Provincie als commandeur gestationeerd. 

Ik begon mijn soldaten Karate te leren als fysieke en mentale training. Toen realiseerde ik me dat wij onze eigen nationale gevechtskunst moesten ontwikkelen, die zowel in de geest, als ook in de technieken superieur aan het Japanse Karate was. Ik geloofde heel sterk dat ik door het onderwijzen van een dergelijke gevechtskunst in het hele land, de belofte die ik aan drie van mijn kameraden gemaakt had, kon vervullen. Zij hadden de tijd in de gevangenis met mij gedeeld en ik had toen gezegd: "De reden waarom ons volk op deze manier onder de handen van de Japanners lijdt, is dat onze voorouders ons land niet geregeerd hebben. Zij hebben de mensen uitgebuit en tenslotte het land aan een vreemde heerser verloren. Als wij ooit onze vrijheid en onze onafhankelijkheid terug krijgen, laat ons dan niet de heersers van het volk worden, maar laten wij ons met het adviseren van degenen die heersen bezighouden". 

Met deze ambitie begon ik de nieuwe technieken systematisch vanaf maart 1946 te ontwikkelen. Eind 1954 had ik bijna de oprichting van een nieuwe gevechtskunst voor Korea voltooid en op 11 april 1955 kreeg deze kunst de naam Taekwon-do. 

Op het spirituele vlak komt Taekwon-do vanuit de traditionele ethische en morele principes van de oriënt en natuurlijk vanuit mijn eigen persoonlijke filosofie. 

Hoewel ik maar 1.60 meter groot ben, ben ik er trots op volgens mijn morele overtuigingen geleefd te hebben. Ik heb geprobeerd aan de kant van het recht te vechten, zonder angst. Ik geloof dat dit voor mij alleen maar mogelijk was vanwege de geweldige kracht en de ontembare geest, die mij door het Taekwon-do gegeven werden. 

De fysieke technieken van het Taekwon-do zijn op de principes van de moderne natuurwetenschappen, vooral de fysica van Newton, gebaseerd. Zij leren ons, hoe wij een maximum aan kracht kunnen genereren. Bovendien werden ook militaire strategieën van aanval en verdediging in het Taekwon-do verwerkt. 

Ik wens duidelijk te maken dat zowel Karate als Taekyon als bronnen in de loop van mijn studies gebruikt werden, maar dat fundamentele theorieën en principes van Taekwon-do totaal verschillen van enig andere gevechtskunst op de hele wereld. 

In maart 1956 leidde ik het Taekwon-do demonstratieteam van het leger op een tour in het buitenland. Wij hebben Zuid-Vietnam en Taiwan bezocht. Het was een eerste bezoek van deze aard in de geschiedenis van Korea. Naar aanleiding hiervan heb ik mijn vaste beslissing hernieuwd om mijn persoonlijke erfenis aan de wereld over te laten in de vorm van Taekwon-do. Toen formuleerde ik de volgende grondprincipes voor Taekwon-do beoefenaars:

Door het ontwikkelen van een oprechte geest en een sterk lichaam zullen wij het zelfvertrouwen verwerven om altijd aan de kant van het recht te staan. 
Wij zullen ons met alle mensen in een algeheel broederschap verenigen, zonder rekening te houden met beperkingen door religie, ras, nationaliteit of ideologie. 
Wij zullen ons inzetten om een vredevolle menselijke maatschappij op te bouwen waarin recht, moraal, vertrouwen en menselijkheid heersen. 
Ik heb ook besloten mezelf aan de wereldwijde verspreiding van Taekwon-do te wijden in de hoop dat dit de middelen zal opleveren, waarmee de vereniging van de twee helften van mijn vaderland mogelijk zullen worden. 

Mijn studie van het Taekwon-do verliep in twee gedeeltes: geestelijke discipline en technische perfectie. Omdat de geest van de mens tot de metafysische wereld behoort, is het niet gemakkelijk te beschrijven wat ik met geestelijke discipline bedoel. Men kan de geest van een mens niet voelen, zien of horen. De geest is breder en dieper dan alles wat wij kunnen bevatten. Met betrekking hiertoe ben ik zelf nog steeds een leerling die aan een nooit eindigend, altijd doorgaand leerproces deelneemt. 

Ik heb de geestelijke dimensies van het Taekwon-do gedefinieerd als een fusie van de beoefenaar, met de idealen van het taekwon-do en het bereiken en begrijpen van de volledige betekenis van elk van de Taekwon-do patronen. Als wij ons als één met het Taekwon-do begrijpen, zullen wij het respecteren zoals wij onze eigen lichamen respecteren en zal het Taekwon-do nooit op een niet eerbiedige manier gebruikt worden. 

De namen van de patronen werden afgeleid van de meest befaamde mensen die Korea in haar bijna 5000 jaar lange geschiedenis heeft voortgebracht. Een volledig begrijpen van de patronen leidt onvermijdelijk tot de realisatie, dat Taekwon-do een gevechtskunst is die alleen voor de zelfverdediging en alleen rechtmatig gebruikt mag worden. In de geschiedenis van Korea kan er niet één voorbeeld aangewezen worden, waarbij het leger van Korea zijn buurlanden binnenviel of voor enig ander doel aanviel. Het leger werd alleen ter verdediging van het land ingezet. 

Op technisch gebied heb ik een grote verscheidenheid aan technieken gecreëerd, die in bijna elke situatie gebruikt kunnen worden. Zij zijn op de volgende principes gebaseerd:

Elke beweging moet zo opgebouwd zijn, dat de maximale kracht in overeen- stemming met wetenschappelijke formules en het principe van kinetische energie geproduceerd wordt. 

De principes achter de technieken moeten duidelijk zijn, zodat ook degenen die niets van het Taekwon-do weten, een juiste van een niet juiste beweging kunnen onderscheiden. 

De afstand en de hoek van elke beweging moeten precies gedefinieerd worden, zodat een efficiëntere aanval en verdediging bereikt kunnen worden. 

Het doel en de methode van elke beweging moet duidelijk en eenvoudig zijn om de leerprocessen te vergemakkelijken. 

Rationele leermethodes moeten worden ontwikkeld, zodat de voordelen van het Taekwon-do door iedereen genoten kunnen worden: jong en oud, mannen en vrouwen. 

Correcte ademhalingsmethodes moeten worden ontwikkeld, zodat de snelheid van elke beweging verhoogd en de moeheid verminderd wordt. 

Een aanval moet mogelijk zijn tegen elke vitale plek op het lichaam en het moet ook mogelijk zijn om zich tegen verschillende vormen van aanval te verdedigen. 

Elk aanvalswerktuig moet duidelijk gedefinieerd worden en baseren op de structuur van het menselijk lichaam. 

Elke beweging moet makkelijk uit te voeren zijn, zodat de leerling Taekwon-do ook als sport en recreatie mogelijkheid kan uitoefenen. 

Er moet bijzonder op het voorkomen van blessures en op de promotie van een goede gezondheid gelet worden. 

Elke beweging moet harmonieus en ritmisch zijn, zodat Taekwon-do ook een esthetisch genoegen is. 

Elke beweging in een patroon moet de persoonlijkheid en het spirituele karakter van de persoon waar naar het benoemd werd uitdrukken.

 

 

BETEKENIS VAN DE DOBOK

We geven namen aan mensen en objecten om onderscheid te maken tussen individuen en tussen objecten met verschillende eigenschappen enzovoort. We weten direct dat 'Kim Sun Dal' niet dezelfde persoon is als 'Timothy Smith', dat 'flora' anders is dan 'fauna', dat een'steen' en een 'kussen' niet dezelfde eigenschappen hebben. 

Het geven van namen is een klassificatie proces door middel van welke we orde scheppen in het universum en onze wereld. Bij afwezigheid van naamgeving zou de wereld chaotisch zijn en vooruitgang zou onmogelijk zijn. Onze doboks hebben een zelfde doelstelling. Ze tonen onze bezigheid en onze rang, welke ons helpt identificeren als personen bezig met een bepaalde activiteit. Sociale orde zou onmogelijk te handhaven zijn zonder systematiek van kleding. 

Door naamgeving, kan voetbal onderscheiden worden van honkbal, Taekwon-do van Judo. Insgelijks, kan een rechter onderscheiden worden van een crimineel door hun kleding en uniforms. Zo ook kan een generaal van een soldaat onderscheiden worden. 

Wanneer we een uniform dragen, accepteren we een bepaalde rol in de samenleving en zijn we verplicht om ons naar behoren van dat uniform te gedragen. 

Onze krijgskunst werd de naam 'Taekwon-do' gegeven om de techniek, het filosofische systeem, spirituele basis en wedstrijdregels te onderscheiden van andere Orientaalse krijgskunsten. Om dezelfde reden hebben we een uniform (dobok) welke uniek is voor Taekwon-do. 

De International Taekwon-Do Federation (ITF) introduceerde deze dobok in 1982. Het is het product van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. Deze 'nieuwe' dobok behoudt de aspecten van de traditionele dobok terwijl het tegelijkertijd een 'new age' in termen van design weerspiegelt. 

Het elimineert vele van de ongemakken van andere martial arts uniforms. Het zal, bijvoorbeeld, niet losgaan tijdens oefenen of tijdens een wedstrijd. 

Het heeft er tevens voor gezorgd dat men niet meer kan vertrouwen op valse praktijken om een namaak geluid te creëren door middel van verstijfd materiaal. 

De dobok wordt beschouwd als een primaire noodzakelijkheid gedurende trainingen en wedstrijden, om de volgende redenen:

1. Het dragen van de dobok zou trots moeten geven aan de student als beoefenaar van Taekwon-do

2. Het weerspiedelt het niveau van techniek en culturele ontwikkeling in Taekwon-do welke het individu heeft bereikt

3. De stijl van de dobok is symbolisch voor het erfgoed en de traditie van Taekwon-do

4. Kup en dangraden welke weerspiegelt worden door de band geven een motivatie terwijl ze tegelijkertijd behoud nederigheid in stand houden

5. De dobok is zeer praktisch en gezond

6. De officiële dobok onderscheidt orthodox Taekwon-Do van haar imitators

De dobok bestaat uit een shirt, een broek en een band gemaakt van synthetisch materiaal. Dit materiaal is een sterke verbetering ten opzichte van standaard katoen, omdat het duurzamer en tegelijkertijd flexibeler is. 

Het shirt en de broek moeten wit van kleur zijn om de traditionele kleur van Koreaanse klederdracht te symboliseren. Extra versiering, afbiezingen, belettering en designs zijn niet toegestaan. 

Het is heel belangrijk om de dobok altijd schoon te houden, het correct te dragen en te behandelen met respect welke hij verschuldigd is aan zijn kunst. Zwarte biezen aan de rand van het shirt worden alleen gedragen door de zwarte band houder. 

Deze afbiezing is drie centimeter breedt en is symbolisch voor de koninklijke familie en leden van de aristocratische huizen gedurende de dynasties van Koguryo, Baekje en Silla. 

Een internationaal instructeur wordt herkend aan de zwarte strepen van drie centimeter breed op beide kanten van het shirt en de broek.

 

 

Banden

Bandkleur Betekenis
Onschuldig; waarbij de beginnende leerling nog geen voorkennis heeft van de sport / kunst TaeKwon-Do.
Aarde; waarbij een plant ontspruit en zich wortelt, zoals de leerling de TaeKwon-Do basis bij zich vastlegt.
Kleur van de plant, die groeit en zich ontwikkelt. Ook de leerling begint zich in het TaeKwon-Do te ontwikkelen.
De hemel, waarnaar de plant zich rijpt in een torenhoge boom. Op dezelfde wijze boekt de leerling vooruitgang in zijn / haar training.
Gevaar; waardoor de leerling wordt gewaarschuwd zijn controle te beoefenen. Als waarschuwing voor de tegenstander geldt weg te blijven.
Het tegenovergestelde van wit. Het betekent daarom de rijpheid en vaardigheid in TaeKwon-Do. Het geeft aan de drager het gevoel tegen duisternis en angst ondoordringbaar te zijn.

 

 

Band knopen


Links kort rechts lang

Banden netjes op elkaar leggen

Zorg dat beide uiteinden even lang zijn. Ander de band doorschuiven

Bovenste uiteinde onder alle 3 lagen doorhalen

Onderste uiteinde blijft onder.

 

 

 

Vlag

De Koreaanse vlag, voor veel Taekwondoka´s een bekend gezicht. Maar, wat betekenen de symbolen op deze vlag nu eigenlijk? Zoals bij veel vlaggen het geval is, schuilt achter elk individueel symbool een diepere betekenis. Hieronder een kort overzicht. 

De oorsprong van de betekenis van de Koreaanse vlag stamt uit een oosterse filosofie die bekend staat als Eum-Yang (in het Chinees uitgesproken als Yin-Yang). De essentie van Eum-Yang is (het streven naar) ideale harmonie en balans. 

Een dergelijke balans is alleen mogelijk als extremen, zoals : goed en kwaad, licht en donker, hemel en aarde, water en vuur met elkaar in evenwicht zijn. De Koreanen noemen hun vlag dan ook T´aeGuk-Ki, wat zoveel betekent als vlag van "De Grote Extremen". 

Het doek is wit, wat vrede symboliseert. Zonder vrede kan er immers geen harmonie of balans bestaan. Als je goed naar de vlag kijkt, zul je zien dat tegenoverelkaarliggende symbolen tegenpolen zijn: 

In het midden van de vlag vinden we een rood-blauwe cirkel, ook wel Taeguk genoemd, die de oorsprong van alles weergeeft. De rode helft, Yang, vertegenwoordigt het positieve en de blauwe helft, Eum, het negatieve. 

De vier tri-grammen, in de hoeken van de vlag die symbolisch zijn voor de 4 windrichtingen, geven ook tegenstellingen weer:

Vuur
Het teken linksonder vertegenwoordigt vuur. Haar positie, het oosten, duidt op de vroege morgen en het eerste licht.

Water
Het teken rechtsboven staat duidt op water. Haar locatie is het westen waar de zon ondergaat.

Hemel
Het teken linksboven staat voor hemel. Haar plaatsing duidt op de heldere zonneschijn als de zon zich in het zuiden bevindt.

Aarde
Het teken rechtsonder is de aarde. Haar positie geeft de nacht aan als de zon onzichtbaar is.

Voor het Koreaanse volk is hun vlag een bron van trots en inspiratie. Gedurende de Japanse bezettingsperiode, rond 1910, was het 35 jaar lang verboden de vlag te tonen totdat Korea uiteindelijk in 1945 werd bevrijd. De Koreaanse vlag is daarom tevens een symbool voor de strijd naar vrijheid en onafhankelijkheid die het land heeft gevoerd.

 

 

Benamingen

Belangrijke Koreaanse benamingen

Houdingen:

Sparringoefeningen:

charyot - in de houding staan ilbo matsoki - 1-stap sparring
kyongye - groeten ibo matsoki - 2-stap sparring
chunbi - starthouding ban jayoo matsoki - halfvrij sparring
kuman - terug in de starthouding jok gi matsoki - voettechnieksparring
Twiro tora - draaien jayoo matsoki - vrij sparring
  kye pa - breektest
  hosinsul - zelfverdediging
   

Algemene benamingen:

Standen:

dojang - trainingszaal niunja sogi - L-stand
dobok - taekwondo-pak gunnun sogi - loopstand
chirugi - stoot annun sogi - zitstand
taerigi - slag kyocha sogi - x-stand
tulgi - steek waebal sogi - eenbeen stand
palkup - elleboog dwitbal sogi - achtervoetstand
sonkal - meshand moa sogi - gesloten stand
palmok - voorarm narani sogi - parallelstand
chagi - trap guburyo sogi - buigstand
najunde - laag chunbi sogi - gereedstand
kaunde - midden  
nopunde - hoog

Voettechnieken:

anuro - inwaarts ap chagi - voorwaartse trap
bakuro - buitenwaarts yop chagi - zijwaartse trap
naeryo - neerwaarts dollyo chagi - ronde trap

Gong gyuk gi - aanvaltechniek

dwit chagi - achterwaartse trap

Bang ei gi - verdedigingstechniek

bandae dollyo chagi - achterwaartse hieltrap

Soo gi - handtechniek

naeryo chagi - neerwaartse trap

Jok gi - voettechniek

bituro chagi - twisttrap
  twimyo chagi - gesprongen traptechniek

TELLING:

 
1 Hana 20 SeuMool
2 Tul 21 SeuMool Hana
3 Set 22 SeuMool Tul
4 Net  
5 Tasot 30 SoReun
6 Yosot 40 MaHeun
7 Ilgop 50 Sheen
8 Yudol 60 YeSoon
9 Ahop 70 IlHeun
10 Yeol 80 Yudoon
11 Yeol Hana 90 Aheun
12 Yeol Tul 100 Bak
   
   

 

Bekijk hier een richtlijnen voor bewuste voeding voor de sporter:

Winst door voeding