Tweestaps sparring

Overzicht van alle tweestaps sparring

Tweestaps serie 1

PARTNEROEFENINGEN

2-stap sparring serie 1 handtechniek

Doel:

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in tweestapsvorm.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand en maakt een verdedigingsblok midden.

Uitwerking:

1. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker voorarmblok midden - rechter L-stand

A2. linker vuiststoot midden - linker loopstand

V2. rechter voorarmblok midden - linker L-stand

T. rechter zijwaartse stoot - linker L-stand (inschuiven)

 

2. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker vuiststoot midden - linker loopstand

V2. rechter meshandblok midden - linker L-stand

T. linker vingersteek hoog - rechter loopstand (rechts instappen)

 

3. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker vuiststoot midden - linker loopstand

V2. rechter meshandblok midden - linker L-stand

T. rechter meshandslag midden - linker L-stand (inschuiven)

 

4. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker vuiststoot midden - linker loopstand

V2. rechter meshandblok midden - linker L-stand

T. linker voorwaartse trap midden (eerst rechter voet terugtrekken)

 

5. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker vuiststoot midden - linker loopstand

V2. rechter meshandblok midden - linker L-stand

T. linker zijwaartse trap midden (eerst rechter voet terugtrekken)

Tweestaps serie 2

PARTNEROEFENINGEN

2-stap sparring serie 2 handtechnieken + voorwaartse trap

Doel:

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in tweestapsvorm.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand en maakt een verdedigingsblok midden.

Uitwerking:

1. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker voorwaartse trap laag

V2. rechter meshandblok laag - linker L-stand

T. linker voorwaartse trap midden (eerst rechter voet terugtrekken)

 

2. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker voorwaartse trap laag

V2. drukblok X-vuist laag - rechter loopstand

T. dubbel verticale stoot hoog - rechter loopstand (inschuiven)

 

3. A1. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V1. linker meshandblok midden - rechter L-stand

A2. linker voorwaartse trap laag

V2. rechter voorarmblok laag - rechter L-stand (eerst linker voet naar

balanspunt, vervolgens 45 gr. naar buiten

uitstappen)

T. linker stoot hoog rechter L-stand

 

4. A1. rechter voorwaartse trap laag (naar balanspunt)

V1. linker meshandblok laag - rechter L-stand

A2. linker meshandslag hoog - rechter L-stand (dubbelstap)

V2. linker meshandblok hoog - rechter achtervoetstand (linker voet terug

trekken)

T. linker voorwaartse trap midden

 

5. A1. rechter voorwaartse trap laag (terug naar balans op een been)

V1. linker meshandblok laag - rechter L-stand

A2. rechter rugkantvuistslag zijwaarts hoog - rechter X-stand (inspringen)

V2. rechter voorarmblok hoog - linker L-stand

T rechter zijwaartse trap midden

Tweestaps serie 3

PARTNEROEFENINGEN

2-stap sparring                      serie 3    handtechniek +                                             zijwaartse trap

Doel:

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in tweestapsvorm.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand en maakt een verdedigingsblok midden.

Uitwerking:

 1.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker zijwaartse trap midden

            V2. dubbel palmblok neerwaarts                      - linker L-stand

T.    linker ronde trap hoog (eerst rechter voet terugtrekken

 

2.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker zijwaartse trap midden                    

            V2. rechter voorarmblok binnenwaarts midden- linker L-stand

            T.   rechter rugkantvuistslag hoog                     - rechter X-stand (inspringen)

 

3.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker zijwaartse trap midden

            V2. linker middenblok meshand neerwaarts     - rechter achterbeenstand (linker voet

                                                                                    terugtrekken)

           T.   rechter achterwaartse trap hoog

 

4.        A1. rechter zijwaartse trap midden

            V1. linker palmblok neerwaarts midden           - rechter L-stand

            A2. linker meshandslag hoog                           - rechter L-stand (eerst 360 gr. linksom

                                                                                    draaien)

            K.   linker meshandblok hoog/ rechter opstoot midden - linker L-stand (eerst

                                                                                     linker voet terugtrekken = dubbelstap)

 

5.        A1. rechter zijwaartse trap midden

            V1. linker palmblok neerwaarts midden           - rechter L-stand

            A2. linker acherwaartse haaktrap hoog

            V2. linker meshandblok hoog                          - rechter achtervoetstand (linker voet

                                                                                    terugtrekken)

T.   rechter ronde trap hoog

Tweede serie 4

PARTNEROEFENINGEN

2-stap sparring                      serie 4            handtechniek + ronde trap

Doel:

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in tweestapsvorm.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand en maakt een verdedigingsblok midden.

Uitwerking:

 1.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                        - rechter L-stand

            A2. linker ronde trap

            V2. rechter meshandblok hoog                         - linker L-stand

           T.    rechter zijwaartse trap hoog (eerst iets naar links uitstappen)

 

2.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker ronde trap hoog

            V2. rechter meshandblok hoog                        - linker L-stand

            T.   rechter meshandslag hoog                - linker L-stand

                   Rechter zijwaartse elleboogstoot midden   - rechter L-stand

 

3.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. rechter voorarmblok binnenwaarts midden- linker L-stand

            A2. linker ronde trap hoog

            V2. linker cirkelblok midden                            - rechter L-stand

            T.   rechter achterwaartse haaktrap hoog                    

 

4.         A1. rechter ronde trap hoog

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker achterwaartse haaktrap hoog

            V2. ontwijken (in dubbelstap naar achter)

            T.   rechter rugkantvuistslag hoog                     - rechter X-stand (inspringen)

 

5.         A1. rechter ronde trap hoog

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker achterwaartse haaktrap hoog

            V2. rechter voorwaartse controle voetblok (eerst linker voet terugtrekken)

            T.   rechter ronde trap hoog (met V2. uitvoeren als dubbeltrap)

Tweestaps serie 5

PARTNEROEFENINGEN

2-stap sparring                      serie 5            handtechniek/ontwijken/voettechniek

 Doel:

Het aanleren combineren van meerdere aanvals- en verdedigingstechnieken, alsmede combinaties van hand- en voettechnieken in tweestapsvorm.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in rechter L-stand en maakt een verdedigingblok midden.

Uitwerking:

 

1.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker vuiststoot midden                            - linker loopstand

            V2. ontwijken in verdedigingsblok                   - linker L-stand (sliding)

            K.   linker halve cirkel voetblok binnenwaarts midden (terug naar balanspunt)

                   rechtsom draaien rechter achterwaartse haaktrap hoog (achter neerzetten in

                   rechter L-stand) rechter ronde trap

 

2.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker vuiststoot midden                            - linker loopstand

            V2. ontwijken in verdedigingsblok                   - linker L-stand (sliding)

            K.   linkervoet links naar voor plaatsen

                   rechter neerwaartse voetblok buitenwaarts midden

                   linker ronde trap hoog (terug naar balanspunt)

                   rechtsom draaien rechter achterwaartse haaktrap hoog

 

3.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker vuiststoot midden                            - linker loopstand

            V2. ontwijken in verdedigingsblok                   - linker L-stand (sliding)

            K.   rechter zijwaartse voetblok opwaarts

                  tussenstap naar voor en rechter zijwaartse trap hoog

                  linker achterwaartse trap hoog

 

4.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker vuiststoot midden                            - linker loopstand

            V2. ontwijken in verdedigingsblok                   - linker L-stand (sliding)

K.      linker halve-cirkel voetblok binnenwaarts midden (naar buigstand)

linker zijwaartse trap hoog (combinatie trap)

                   rechter achterwaartse haaktrap hoog

 

 

5.         A1. rechter vuiststoot midden                          - rechter loopstand

            V1. linker meshandblok midden                       - rechter L-stand

            A2. linker vuiststoot midden                            - linker loopstand

            V2. ontwijken in verdedigingsblok                   - linker L-stand (sliding)

            K.   linker voorwaartse voetblok opwaarts     

                   rechter voorwaartse trap laag

                   rechter gesprongen voorwaartse trap hoog