Eenstaps sparring

Overzicht van alle series eenstaps sparring

Handtechniek serie 1

 PARTNEROEFENINGEN

 1-stap sparring                                  serie 1  handtechniek

 Doel:

Het aanleren van de procedure voor de verschillende partneroefeningen.

Het toepassen van de bij de basisoefeningen aangeleerde technieken.

Het aanleren van timing, balans en maatgevoel en basis voor het vrij sparren.

Film: NIEUW

1 Staps

 Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in linker loopstand en maakt een voorarmblok laag en geeft gelijktijdig het 'gereed'-teken.

De verdediger geeft het 'aanvals'-teken en stapt achteruit in de voorgeschreven afweertechniek op het moment dat de aanvaller met de voorgeschreven stoottechniek aanvalt.

Afstand:

* stoottechniek midden (in loopstand)

De aanvaller plaatst zijn voet aan de buitenzijde van de voet van de verdediger en wel dusdanig dat de tenen van de aanvaller en de voet van de verdediger half overlapt.

 Uitwerking:

       set 1 rechts

1.         A. rechter vuiststoot midden                            - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok midden                         - linker loopstand

            T. rechter vuiststoot midden                             - linker loopstand  

2.         A. rechter vuiststoot hoog                               - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok opwaarts                      - linker loopstand

            T. rechter vuiststoot midden                             - linker loopstan

3.         A. rechter vuiststoot laag                                - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok laag                             - linker loopstand

            T. rechter vuiststoot midden                            - linker loopstand

 

       set 2 links

1.         A. linker vuiststoot midden                               - linker loopstand

            V. rechter voorarmblok midden                        - rechter loopstand

            T. linker vuiststoot midden                                - rechter loopstand    

2.         A. linker vuiststoot hoog                                  - linker loopstand

            V. rechter voorarmblok opwaarts                     - rechter loopstand

            T. linker vuiststoot midden                               - rechter loopstand

3.         A. linker vuiststoot laag                                   - linker loopstand

            V. rechter voorarmblok laag                             - rechter loopstand

            T. linker vuiststoot midden                              - rechter loopstand

 

       set 3 rechts (tegengestelde afweer)

1.         A. rechter vuiststoot midden                            - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok midden                         - rechter loopstand

            T. rechter vuiststoot midden                             - rechter loopstand         

2.         A. rechter vuiststoot hoog                               - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok opwaarts                      - rechter loopstand

            T. rechter vuiststoot midden                             - rechter loopstand

3.         A. rechter vuiststoot laag                                 - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok laag                              - rechter loopstand

            T. rechter vuiststoot midden                             - rechter loopstand

 

       set 4 links (tegengestelde afweer)

1.         A. linker vuiststoot midden                               - linker loopstand

            V. rechter voorarmblok midden                        - linker loopstand

            T. linker vuiststoot midden                               - linker loopstand       

2.         A. linker vuiststoot hoog                                 - linker loopstand

            V. rechter voorarmblok opwaarts                   - linker loopstand

            T. linker vuiststoot midden                              - linker loopstand

3.         A. linker vuiststoot laag                                   - linker loopstand

            V. rechter voorarmblok laag                            - linker loopstand

            T. linker vuiststoot midden                              - linker loopstand

Note:    A=aanval    V=verdediging    T=tegenaanval

Handtechniek serie 2

PARTNEROEFENINGEN

1-stap sparring serie 2 handtechniek

Doel:

Het aanleren van de combinatie verdediging en aanval met dezelfde hand.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in linker loopstand en maakt een voorarmblok laag.

Uitwerking:

1. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. linker binnenkant voorarmblok midden - rechter L-stand

T. linker zijwaartse stoot midden - inschuiven rechter L-stand

rechter stoot hoog - overstappen in linker loopstand

 

2. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. linker binnenkant meshandblok midden - rechter L-stand

T. linker vingersteek hoog - inschuiven rechter L-stand

rechter vingersteek midden - overstappen in linker loopstand

 

3. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. rechter meshandblok midden - linker L-stand

T. rechter meshandslag midden - instappen in rechter loopstand

rechter meshandslag hoog - inschuiven rechter X-stand (eerst rechter

voet iets terugtrekken)

 

4. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. rechter voorarmblok midden - linker L-stand

T. rechter rugkantvuistslag hoog - rechter X-stand

rechter rugkantvuistslag midden - rechter loopstand (links uitstappen)

 

5. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. rechter voorarmblok binnenwaarts midden -linker L-stand

T. rechter elleboogslag binnenwaarts hoog - inschuiven linker L-stand

Linker elleboogslag opwaarts hoog - instappen rechter loopstand

Handtechniek serie 3

PARTNEROEFENINGEN

 1-stap sparring                      serie 3  handtechniek

 Doel:

Het aanleren van het tegenovergesteld afweren.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in linker loopstand en maakt een voorarmblok laag.

De aanvaller mag ook starten vanuit parallelstand.

 Uitwerking:

1.       A. rechter vuiststoot midden                            - rechter loopstand

            V. rechter voorarmblok midden                       - rechter L-stand

            T. linker vuiststoot midden                               - zitstand (inslippen)

                 rechter vuiststoot midden                            - zitstand

 

2.         A. rechter vuiststoot midden                            - rechter loopstand

            V. linker meshandblok midden                         - linker L-stand

            T. rechter vingersteek (zijwaarts) hoog             - linker L-stand

                 linker vingersteek hoog                               - rechter loopstand (rechts instappen)

 

3.         A. rechter vuiststoot hoog                                - rechter loopstand

            V. linker meshandblok hoog                            - linker achtervoet-stand

            T. rechter meshandslag neerwaarts hoog          - linker L-stand (rechts instappen)

                 linker opstoot midden                                 - inschuiven linker L-stand

 

4.         A. rechter vuiststoot hoog                                - rechter loopstand

            V. linker voorarmblok opwaarts                      - rechter loopstand

            T. rechter rugkantvuistslag midden                   - linker L-stand (rechts terughalen)

                 linker verticale stoot midden                       - rechter loopstand (rechts instappen)

 

5.         A. rechter zijwaartse vuiststoot midden            - linker L-stand

            V. rechter voorarmblok midden                       - rechter L-stand

            T. linker elleboogstoot achterwaarts midden     - zitstand (rechts instappen)

                 rechter elleboogstoot achterwaart midden   - zitstand

Handtechniek serie 4

PARTNEROEFENINGEN

1-stap sparring serie 4 handtechniek

Doel:

Het aanleren van gecombineerd uitvoeren van verdediging en tegenaanval.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op dubbele armlengte afstand.

De aanvaller start vanuit parallelstand.

Uitwerking:

1. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

K. linker voorarmblok midden / rechter vuiststoot laag - linker L-stand

T. linker opstoot midden - rechter loopstand (rechts instappen)

 

2. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

K. linker meshandblok midden/ rechter vingersteek hoog - linker L-stand

T. linker vingersteek laag - rechter loopstand (rechts instappen)

 

3. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

K. linker meshandblok midden/ rechter meshandslag binnenwaarts hoog -

- linker L-stand

T. rechter meshandslag hoog - linker L-stand

 

4. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

K. linker meshandblok midden/ rechter binnenkant meshandslag binnenwaarts hoog

- linker L-stand

T. rechter rugkantvuistslag voorwaarts - linker L-stand

 

5. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

K. linker voorarmblok midden/ rechter elleboogslag binnenwaarts hoog

- linker L-stand

T. rechter elleboogstoot zijwaarts - rechter L-stand (achterwaartse L-stand)

 

Note: K= kombinatie

Voettechniek serie 1

PARTNEROEFENINGEN

1-stap sparring serie 1 voettechniek

Doel:

Het toepassen van de in de basisoefeningen aangeleerde traptechnieken. Het aanleren van de juiste timing, balans en maatgevoel als basis voor het (vrije) sparren.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op armlengte afstand. De aanvaller stapt achteruit in linker loopstand en maakt een voorarmblok laag.

Uitwerking:

1. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. linker meshandblok midden - rechter L-stand

T. linker voorwaartse trap hoog (eerst aansluiten rechter voet)

 

2. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. linker meshandblok midden - rechter L-stand

T. rechter zijwaartse trap hoog (eerst terugtrekken linker voet)

 

3. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. linker meshandblok middne - rechter L-stand

T. rechter ronde trap hoog (eerst terugtrekken linker voet)

 

4. A. rechter vuisttoot midden - rechter loopstand

V. rechter voorarmblok binnenwaarts midden - linker L-stand

T. linker achterwaartse trap hoog (eerst terugtrekken rechter voet)

 

5. A. rechter vuiststoot midden - rechter loopstand

V. linker voorarmblok binnenwaarts midden - rechter L-stand

T. rechter achterwaartse haaktrap hoog (eerst terugtrekken linker voet)

 

 

Opmerking:

Deze serie dient zowel links als rechts te worden uitgevoerd.

Voettechniek serie 2

PARTNEROEFENINGEN

1-stap sparring                      serie 2 voettechniek

Doel:

Het aanleren van de combinatie afweer en tegenaanval met de voet.

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op dubbele armlengte afstand.

De aanvaller start vanuit parallelstand.

Uitwerking:

1.         A. rechter vuiststoot midden                                        - rechter loopstand

            V. linker halve-cirkel voetblok binnenwaarts midden    - links uitstappen

            T. rechter zijwaartse controle voetblok laag en een rechter zijwaartse trap hoog

 

2.         A. rechter vuiststoot midden                                         - rechter loopstand

            V. rechter halve-cirkel voetblok binnenwaarts midden  - linksom draaien

            T. linker achterwaartse trap hoog.

 

3.         A. rechter vuiststoot midden                                        - rechter loopstand

            V. linker halve-cirkel voetblok binnenwaarts midden    - rechtsom draaien

            T. rechter achterwaartse haaktrap hoog

 

4.         A. rechter vuiststoot midden                                        - rechter loopstand

            V. ontwijken (indraaien)

            T. rechter zijwaartse trap midden                                - linksom draaien

                 linker achterwaartse trap hoog

 

5.         A, rechter vuiststoot midden                                        - rechter loopstand

            V. linker halve-cirkel voetblok buitenwaarts midden     - naar balanspunt

            T. rechter cirkeltrap binnenwaarts hoog.

Voettechniek serie 3

PARTNEROEFENINGEN

Doel:

Het aanleren van gesprongen voettechnieken

Film: NIEUW

1 Staps

Procedure:

Beide partners staan tegenover elkaar in parallelstand op dubbele armlengte afstand.

Uitwerking:

 

1.         A. rechter vuiststoot midden                - rechter loopstand

            T. gesprongen voettechniek.

Traptechnieken (programma tot 1e Dan)

 1. voorwaartse trap
 2. zijwaartse trap
 3. ronde trap
 4. achterwaartse trap
 5. haaktrap
 6. cirkeltrap

Genoemde traptechnieken kunnen in verschillende vormen worden toegepast, zoals:

 1. direct inspringen
 2. ontwijkend inspringen (in sprong ontwijken)
 3. ontwijken (opzij) en vervolgens inspringen

Deze vormen dienen zowel links als rechts te worden uitgevoerd.

Daarnaast kennen we nog verschillende variaties in soorten sprongen:

 1. hoogte sprong
 2. afstand sprong
 3. inschuiven
 4. korte sprong (wip)

Opmerking:

Genoemde technieken kunnen al naar gelang de capaciteiten van de beoefenaar worden toegepast.