Tuls

Overzicht van alle tuls tot en met 1e dan

Chon Ji

CHON JI (HEMEL EN AARDE)

Tul 1: Chon JiIn het oosten wordt hemel en aarde geinterpreteerd als de creatie van de wereld of het begin van de menselijke geschiedenis. Vandaar dat Chon Ji het eerste patroon is dat de beginner dient te leren. Het patroon bestaat uit twee identieke delen: één deel dat de hemel weerspiegeld, de ander de aarde

Aantal bewegingen: 
19

Vereist voor: 
9e geup / gele slip

Begin: 
Parallele gereedstand.

Film NIEUW:

1 Staps

Bewegingen:

1. Diagram Tul 1: Chon JiPlaats de linker voet naar B tot linker lange loopstand richting B en en maak tegelijktijdig een laag blok richting B met de linker onderarm.

2. Verplaats de rechter voet richting B tot een rechter lange loopstand naar B en maak tegelijktijdig een rechter middelhoge stoot richting B.

3. Verplaats de rechtervoet naar A, draaiend met de klok, tot een rechter lange loopstand richting A en maak tegelijktijdig een laag blok richting A met de rechter onderarm.

4. Verplaats de linkervoet richting A tot een linker lange loopstand richting A en maak tegelijktijdig een linker middelhoge stoot richting A.

5. Verplaats de linker voet naar D tot een linker lange loopstand richting Den maak tegelijktijdig een laag blok richting D met de linker onderarm.

6. Verplaats de rechter voet naar D tot een rechter lang loopstand richting D en maak tegelijktijdig een rechter middelhoge stoot richting D.

7. Verplaats de rechtervoet naar C, draaiend met de klok, tot een rechter lange loopstand richting C en maak tegelijktijdig een laag blok richting C met de rechter onderarm.

8. Verplaats de linker voet naar C tot een linker lange loopstand richting C en maak tegelijktijdig een linker middelhoge stoot richting C.

9. Verplaats de linker voet naar A tot een rechter korte stand richting A en maak tegelijktijdig een middelhoog blok naar A met de binnenkant van de linker onderarm.

10. Verplaats de rechter voet naar A tot een rechter lange loopstand richting A en maak tegelijktijdig een rechter middelhoge stoot richting A.

11. Verplaats de rechtervoet naar B, draaiend met de klok, tot een linker korte stand richting B en maak tegelijktijdig een middelhoge blok naar B met de binnenkant van van de rechter onderarm.

12. Verplaats de linker voet naar B tot een linker lange loopstand richting B en maak tegelijktijdig een linker middelhoge stoot richting B

13. Verplaats de linker voet naar C tot een rechter korte stand richting C en maak tegelijktijdig een middelhoog blok naar C met de binnenkant van de linker onderarm.

14. Verplaats de rechter voet richting C tot een rechter lange loopstand richting C en maak tegelijktijdig een rechter middelhoge stoot richting C.

15. Verplaats de rechter voet richting D, draaiend met de klok, tot een linker korte stand richting D en maak tegelijktijdig een middelhoog blok met de binnenkant van de rechter onderarm richting D.

16. Verplaats de linker voet richting D tot een linker lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een linker middelhoge stoot richting D.

17. Verplaats de rechter voet naar D tot een rechter lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een rechter middelhoge stoot richting D. Roep kihap.

18. Verplaats de rechter voet naar C tot een tot een linker lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een linker middelhoge stoot richting D.

19. Verplaats de linker voet richting C tot een rechter lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een rechter middelhoge stoot richting D.

Einde: Breng de linker voet terug tot een parallelle gereedstand.

 
 
 

Dan Gun

DAN GUN (STICHTER VAN KOREA)

Tul 2: Dan GunDe tweede tul, Dan Gun, is genoemd naar de heilige Dan Gun, de legendarische stichter van Korea in het jaar 2333 v.C

Aantal bewegingen:
21

Vereist voor:
8e geup / gele band

Film NIEUW:

1 Staps

Bewegingen:

Begin: Parallele gereedstand.

1. Diagram Tul 2: Dan GunPlaats de linker voet naar B tot een rechter korte stand richting B, maak tegelijktijdig een een middelhoog beschermend blok met de meshand richting B.

2. Verplaats de rechter voet naar B tot een rechter lange loopstand richting B, maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting B met de rechter vuist.

3. Verplaats de rechter voet richting A, draaiend met de klok, tot een linker korte stand richting A, maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoog beschermend blok met de meshand richting A.

4. Verplaats de linker voet naar A tot een linker lange loopstand richting A maak en tijdens het uitvoeren hiervan een een hoge stoot richting A met de linker vuist.

5. Verplaats de linker voet naar D tot een linker lange loopstand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een laag blok richting D met de linker onderarm.

6. Verplaats de rechter voet richting D tot een rechter lange loopstand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting D met de rechter vuist.

7. Verplaats de linker voet naar D tot een linker lange loopstand en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting D met de linker vuist.

8. Verplaats de rechter voet richting D tot een rechter lange loopstand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting D met de rechter vuist. Roep kihap.

9. Verplaats de linker voet richting E, draaiend met de klok, tot een rechter korte stand richting E en maak tijdens het uitvoeren hiervan een dubbel voorarm blok richting E.

10. Verplaats de rechter voet naar E tot een rechter lange loopstand richting E en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting E met de rechter vuist.

11. Verplaats de rechter voet richting F, draaiend met de klok, tot een linker korte stand en maak tijdens het uitvoeren hiervan een dubbel voorarm blok richting F.

12. Verplaats de linker voet richtng F tot een linker lange loopstand richting F en maak tijdens het uitvoeren hiervan een een hoge stoot richting F met de linker vuist.

13. Verplaats de linker voet richting C tot een linker lange loopstand richting C en maak tijdens het uitvoeren hiervan een laag blok richting C met de linker onderarm.

14. Voer een stijgend blok uit met de linker voorarm, bewaar hierbij de linker lange loopstand richting C. Voer beweging 13 en 14 in een vloeiende, achtereenvolgende beweging uit.

15. Verplaats de rechter voet richting C tot een rechter lange loopstand richting C en maak tijdens het uitvoeren hiervan een stijgend blok met de rechter voorarm.

16. Verplaats de linker voet richting C tot een linker lange loopstand richting C en maak tijdens het uitvoeren hiervan een stijgend blok met de linker voorarm.

17. Verplaats de rechter voet richting C tot een rechter lange loopstand richting C en maak tijdens het uitvoeren hiervan een stijgend blok met de rechter voorarm. Roep kihap.

18. Verplaats de linker voet richting B, draaiend met de klok, tot een rechter korte stand richting B en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge buitenwaartse slag richting B met de linker meshand.

19. Verplaats de rechter voet richting B tot een lange loopstand richting B en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting B met de rechter vuist.

20. Verplaats de rechter voet richting A, draaiend met de klok, tot een linker korte stand richting A en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge buitenwaartse slag richting A met de rechter meshand.

21. Verplaats de linker voet richting A tot een linker lange loopstand richting A en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge stoot richting A met de linker vuist.

Einde: Breng de linker voet terug tot een parallelle gereedstand.

 
 

Do san

DO SAN (OPSTANDELING AHN JOONG GUN)

Tul 3: Do SanDo San, de naam van de derde tul, is het pseudoniem van opstandeling Ahn Chang-Ho (1876-1938). De 24 bewegingen weerspiegelen zijn volledige leven, dat hij gewijd heeft aan het verbeteren van de educatie in Korea en haar vrijheidsbeweging

Aantal bewegingen:
24

Vereist voor:
7e geup / groene slip

Film NIEUW:

1 Staps

Bewegingen:

Begin: Parallele gereedstand.

1. Diagram Tul 3: Do SanVerplaats de linker voet richting B tot een linker lange loopstand richting B en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoog zijwaarts blok richting B met de buitenkant van de linker voorarm.

2. Maak een middelhoge stoot richting B met de rechter vuist en behoud hierbij de linker lange loopstand richting B.

3. Verplaats de linker voet op lijn AB en draai dan met de klok tot een rechter lange loopstand richting A en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoog zijwaarts blok richting A met de buitenkant van de rechter voorarm.

4. Maak een middelhoge stoot richting A met de linker vuist en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting A.

5. Verplaats de linker voet richting D tot een rechter korte stand en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.

6. Verplaats de rechter voet naar D tot een rechter lange loopstand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge steek met de rechter vingertoppen richting D. Roep kihap.

7. Draai tegen de klok in de rechter meshand samen met het lichaam, totdat de handpalm naar beneden wijst en verplaats dan de linker voet richting D, draaiend tegen de klok in, tot een linker loange loopstand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoge linker vuistslag met de rugkant van de vuist richting D.

8. Verplaats de rechter voet naar D tot een rechter lange loopstand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een een hoge rechter vuistslag met de rugkant van de vuist.

9. Verplaats de linker voet naar E, draaiend tegen de klok in, tot een linker lopende stand en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoog zijwaarts blok richting E met de buitenkant van de linker voorarm.

10. Maak een middelhoge stoot richting E met de rechter vuist en behoud hierbij de linker lopende stand richting E.

11. Verplaats de linker voet op lijn EF en draai dan met de klok mee tot een rechter lange loopstand richting F en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoog zijwaarts blok richting F met de buitenkant van de rechter voorarm.

12. Maak een middelhoge stoot richting F met de linker vuist en behoud hierbij de rechter lopende stand richting F.

13. Verplaats de linker voet naar CE tot een linker lange loopstand richting CE en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoog dubbel zijwaarts blok richting CE met de buitenkant van de voorarm.

14. Maak een snelle middelhoge voorwaartse trap richting CE met de rechter voet, de handen blijven in dezelfde positie als in punt 13 beschreven.

15. Laat de rechter voet zakken richting CE tot een rechter lange loopstand richting CE en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge stootrichting CE met de rechter vuist.

16. Maak een middelhoge stoot richting CE met linker vuist en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting CE. Voer punt 16 en 17 in snelle achtereenvolgende bewegingen uit.

17. Verplaats de rechter voet naar CF tot een rechter lange loopstand richting CF en maak tijdens het uitvoeren hiervan een hoog dubbel zijwaarts blok richting CF met de buitenkant van de voorarm.

18. Maak een snelle middelhoge voorwaartse trap richting CF met de linker voet, behoed de positie van de handen zoals beschreven in punt 17.

19. Laat de linker voet zakken richting CF tot een linker lopende stand richting CF en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge stoot richting CF met de linker vuist.

20. Maak een middelhoge stoot richting CF met de rechter vuist, behoud hierbij de linker lange loopstand richting CF.

21. Verplaats de linker voet richting C tot een linker lange loopstand richting C en maak tijdens het uitvoeren hiervan een stijgend blok met de linker voorarm.

22. Verplaats de rechter voet richting C tot een rechter lange loopstand richting C en maak tijdens het uitvoeren hiervan een stijgend blok met de rechter voorarm. Roep kihap.

23. Verplaats de linker voet richting B, draaiend tegen de klok in, tot een zittende stand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge zijwaartse slag richting B met de linker meshand.

24. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet richting A tot een zittende stand richting D en maak tijdens het uitvoeren hiervan een middelhoge zijwaartse slag richting A met de rechter meshand.

Einde: Breng de linker voet terug tot een parallelle gereedstand.

 
 

Won Hyo

WON HYO (BOEDHISTISCHE MONNIK)

Tul 4: Won HyoDe vierde tul, Won Hyo, is vernoemd naar de monnik die het Boedhisme introduceerde in de Silla dynasty in het jaar 686 n.C

Aantal bewegingen:
28

Vereist voor:
6e geup / groene band

Film NIEUW:

1 Staps

Bewegingen:

Begin: Parallele gereedstand.

1. Diagram Tul 4: Won HyoPlaats de linker voet naar B tot een rechter korte stand richting B en maak tijdens het uitvoeren hiervan een dubbel voorarm blok.

2. Maak een hoge binnenwaartse slag richting B met de rechter meshand en breng gelijktijdig de linker zijvuist voor de rechter schouder. Behoud de rechter korte stand richting B.

3. Maak een middelhoge stoot richting B net de linker vuist en breng tegelijktijdig de linker voet door middel van een slip naar een gefixeerde stand richting B.

4. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet richting A, een linker korte stand vormend en maak tegelijktijdig een dubbel voorarm blok.

5. Maak een hoge binnenwaartse slag richting A met de linker meshand en breng tegelijktijdig de rechter zijvuist voor de linker schouder. Behoud de linker korte stand richting A.

6. Maak een middelhoge stoot met de rechter vuist en breng tegelijktijdig de rechter voet door middel van een slip naar een gefixeerde stand richting A.

7. Breng de rechter voet naar de linker voet en draai het gezicht richting D en maak tegelijktijdig een rechter gebogen gereedstand richting D.

8. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting D met de linker voet.

9. Laat de linker voet richting D zakken en vorm een rechter korte stand richting D en maak tegelijktijdig een middelhoog verdedigend blok richting D met de meshand.

10. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een linker korte stand richting D, maak tegelijktijdig een middelhoog verdedigend blok richting D met de meshand.

11. Verplaats de linker voet richting D tot een linker korte stand richting D en maak tegelijktijdig een middelhoog verdedigend blok richting D met de meshand.

12. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een middelhoge steek richting D met de rechter rechte vingertoppen. Roep kihap.

13. Verplaats de linker voet richting E, draaiend tegen de klok in, en vorm een rechter korte stand richting E. Maak tegelijktijdig een een dubbel voorarm blok.

14. Maak een hoge binnenwaartse slag richting E met de rechter meshand en breng tegelijktijdig de linker zijvuist voor de rechter schouder. Behoud hierbij de rechter korte stand richting E.

15. Maak een middelhoge stoot richting E met de linker vuist en vorm tegelijktijdig een linker gefixeerde stand richting E door de voet richting E te slippen.

16. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet naar F en vorm een linker korte stand richting F. Maak teglijktijdig een dubbel voorarm blok richting F

17. Maak een hoge binnenwaartse slag richting F met de linker meshand en breng tegelijktijdig de rechter zijvuist voor de linker schouder. Behoud hierbij de linker korte stand richting F.

18. Maak een middelhoge stoot richting F met de rechter vuist en vorm tegelijktijdig een rechter gefixeerde stand richting F door de rechter voet richting F te slippen.

19. Breng de de rechter voet naar de linker voet en vorm een linker lange loopstand door de linker voet richting C te verplaatsen. Maak tegelijktijdig een cirkelblok richting CF met de rechter binnen voorarm.

20. Maak een lage snelle voorwaartse trap richting C met de rechter voet. Behoud de positie van de handen zoals deze waren bij 19.

21. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een rechter lopende stand richting C en maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting C met de linker vuist.

22. Maak een cirkelblok richting CE met de linker binnen voorarm en behoud hierbij de rechter lopende stand richting C.

23. Maak een lage snelle voorwaartse trap richting C met de linker voet. Behoud de positie van de handen zoals deze waren bij 22.

24. Laat de linker voet zakken richting C en vorm een linker lopende stand richting C en maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting C met de rechter vuist.

25. Draai het gezicht richting C en vorm een linker gebogen gereedstand richting C

26. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting met de rechter voet.

27. Laat de rechter voet zakken op de lijn CD en verplaats dan de linker voet richting B en vorm al draaiend tegen de klok in een rechter korte stand richting B. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting B met de voorarm.

28. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een linker korte stand door rechter voet richting A te verplaasten. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting A met de voorarm.

Einde: Breng de linker voet terug tot een parallelle gereedstand.

 
 

Yul Gok

YUL GOK (FILOSOOF YI I)

Tul 5: Yul GokYul Gok is het pseudoniem van de filosoof en geleerde Yi I (1536-1584) bijgenaamd "Confucius van Korea". De tul kent 38 bewegingen die refereren aan zijn geboorteplaats op 38 graden latitude. Het diagram weerspiegelt metaforisch "geleerde"

Aantal bewegingen:
38

Vereist voor:
5e geup / blauwe slip

Film NIEUW:

1 Staps

Bewegingen:

Begin: Parallele gereedstand.

1. Diagram Tul 5: Yul GokVerplaats de linker voet naar Ben vorm een zittende stand richting D. Strek tegelijktijdig de linker vuist richting D horizontaal.

2. Maak een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist. Behoud de zittende stand richting D.

3. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist en behoud hierbij de zittende stand richting D. Voer punt 2 en 3 in een vloeiende beweging uit.

4. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet naar A en vorm een zittende stand richting D. Strek tegelijktijdig de rechter vuist richting D horizontaal.

5. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist en behoud hierbij de zittende stand richting D

6. Maak een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist en behoud hierbij de zittende stand richting D. Voer punt 5 en 6 in een vloeiende beweging uit.

7. Verplaats de rechter voet naar AD en vorm een rechter lopende stand richting AD en maak tegelijktijdig een rechter zijwaarts blok met de binnenkant van de rechter voorarm.

8. Maak een lage snelle voorwaartse trap richting AD met de linker voet. Behoud de positie van de handen zoals bij punt 7.

9. Laat de linker voet zakken richting AD tot een linker lopende stand richting AD en maak tegelijktijdig een middelhoge stoot rixhting AD met de linker vuist.

10. Maak een middelhoge stoot richting AD met de rechter vuist en behoud hierbij de linker lange loopstand richting AD. Voer punt 9 en 10 in een vloeiende beweging uit.

11. Verplaats de linker voet richting BD en vorm een linker lange loopstand richting BD. Maak tegelijktijdig een middelhoog zijwaarts blok richting BD met de linker binnen voorarm.

12. Maak een snelle lage voorwaartse trap richting BD met de rechter voet en behoud hierbij de positie van de handen zoals de waren bij punt 11.

13. Laat de rechter voet zakken richting BD en vorm een rechter lopende stand richting BD. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting BD met de rechter vuist.

14. Maak een middelhoge stoot richting BD met de linker vuist en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting BD. Voor punt 13 en 14 in een vloeiende beweging uit.

15. Maak een middelhoog hakend blok richtingD met de rechter palm en vorm tegelijktijdig een rechter lange loopstand richting D, draai met de linker voet.

16. Maak een middelhoog hakend blok richting D met de linker palm en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting D.

17. Maak een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist en behoud hierbij de rechter lange loopstand richting D. Voer 16 en 17 in een vloeiende beweging uit.

18. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lange loopstand richting D en maak tegelijktijdig een middelhoog hakend blok richting D met de linker palm.

19. Maak een middelhoog hakend blok richting D met de rechter palm en behoud hierbij de linker lange loopstand richting D.

20. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist en behou dhierbij de linker lange loopstand richting D. Voor 19 en 20 in een vloeiende beweging uit.

21. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lange loopstand richting D. Maak tegelijkertijd een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist.

22. Draai het gezicht richting D en vorm een rechter gebogen gereedstand A richting D.

23. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting D met de linker voet.

24. Laat de linker voet zakken richting D tot een linker lopende stand richting D en maak tegelijktijdig een rechter elleboogstoot naar de linker palm. Roep kihap.

25. Draai het gezicht richting C en vorm een gebogen linker gereedstand A richting C

26. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de rechter voet.

27. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een rechter lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een linker elleboogstoot richting de rechter palm. Roep kihap.

28. Verplaats de linker voet richting E en een rechter korte stand richting E en maak tegelijktijdig een dubbel meshand blok.

29. Verplaats de rechter voet richting E en vorm een rechter lange loopstand richting E en maak tegelijktijdig een middelhoge steek richting E met de rechter rechte vingertoppen.

30. Verplaats de rechter voet richting F, draaiend met de klok en vorm een linker korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een dubbel meshand blok.

31. Verplaats de linker voet richting F en vorm een linker lopende standrichting F en maak tegelijktijdig een middelhoge steek richting F met de linker rechte vingertoppen.

32. Verplaats de linker voet richting C en vorm een linker lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoog zijwaarts blok richting C met de linker buiten voorarm.

33. Maak een middelhoge stoot richting C met de rechter vuist en behoud hierbij de linker lange loopstand richting C.

34. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een rechter lopende standrichting C. Maak tegelijktijdig een hoog zijwaarts blok met de rechter buiten voorarm.

35. Maak een middelhoge stoot richting C met de linker vuist. Behoud hierbij de rechter lopende stand richting C.

36. Spring richting C en vorm een linekr x-stand richting B. Maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting C met de linker achtervuist. Roep kihap.

37. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een rechter lange loopstand richting A. Maak tegelijktijdig een hoog blok richting A met de rechter dubbel voorarm.

38. Breng de rechter voet naar de linker voet en verplaats de linker voet dan naar B en vorm een linker lopende stand richting B. Maak tegelijktijdig een hoog blok richting B met de linker dubbel voorarm.

Einde: Breng de linker voet terug tot een parallelle gereedstand.

 
 

Joong Gun

JOONG GUN (OPSTANDELING AHN JOONG GUN)

 

De tul Joong Gun dankt haar naam aan de rebel Ahn Joong Gun, die Hiro-Bumi Ito, de eerste Japanse gouverneur-generaal van Korea, vermoorde. Er zijn 32 bewegingen in dit patroon, exact het aantal jaren dat Ahn Joong Gun leefde, alvorens geëxecuteerd te worden in de gevangenis (1910)

Tul 6: Joong Gun


 
 

Aantal bewegingen:
32

 

Vereist voor:
4e geup / blauwe band

 

Film NIEUW:

1 Staps

 

Bewegingen:

 

Begin: Gesloten gereedstand B.

 

1. Diagram Tul 6: Joong GunVerplaats de linker voet naar B en vorm een rechter korte stand richting B en maak tegelijktijdig een middelhoog blok richting B met de linker omgekeerde meshand.

2. Maak een lage snelle voorwaaartse trap richting B met de linker voet. Behoud de positie van de handen zoals deze waren in 1.

3. Laat de linker voet zakken richting B en verplaats dan de rechter voet richting B en vorm een linker achtervoetstand richting B. Maak tegelijktijdig een opwaarts blok met de rechter palm.

4. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een linker korte stand richting A. Maak tegelijktijdig een middelhoog blok richting Amet de rechter omkeerde meshand.

5. Maak een snelle voorwaartse trap richting A met de rechter voet. Behoud de positie van de handen zoals deze waren in 4.

6. Laat de rechter voet zakken richting A en verplaats dan de linker voet naar A en vorm een rechter achtervoetstand richting A. Maak tegelijktijdig een opwaarts blok met de linker palm.

7. Verplaats de linker voet richting D en vorm een rechter korte stand richting D en maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.

8. Maak een rechter hoge elleboogstoot en vorm tegelijktijdig een linker lopende stand richting D door de linker voet naar D te slippen.

9. Verplaats de rechter voet naar D en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.

10. Maak een linker hoge elleboogstoot en vorm tegelijktijdig een rechter lange loopstand richting D door de rechter voet naar de te slippen.

11. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een verticale stoot richting D met beide vuisten.

12. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lopende stand richting D en maak tegelijktijdig een stijgende stoot richting D met beide vuisten. Roep kihap.

13. Verplaats de rechter voet op de lijn CD en draai dan tegen de klok in om een linker lopende stand richting C te maken. Maak tegelijktijdig een stijgend blok met de x-vuist.

14. Verplaats de linker voet richting E en vorm een rechter korte stand richting E. Maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting E met de linker rugkant vuist.

15. Draai de linker vuist tegen de klok in totdat de rugkant naar beneden wijst. Maak tegelijktijdig een linker lopende stand richting E door de linker voet richting E te slippen.

16. Maak een hoge stoot richting E met de rechter en behoud hierbij de linker lopende stand richting E. Voer 15 en 16 in een snelle opeenvolgende beweging uit.

17. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet naar F en vorm hiermee een linker korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een hoge zijwaartse slag richting F met de rechter rugkant vuist.

18. Draai de rechter vuist met de klok mee totdat de rugkant naar beneden wijst. Vorm tegelijktijdig een rechter lopende stand richting F door de rechter voet naar F te slippen.

19. Maak een hoge stoot richting F met de linker vuist en behoud hier bij de rechter lopende stand richting F. Voer 18 en 19 in een snelle opeenvolgende beweging uit.

20. Breng de rechter voet naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting C en vorm een linker lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoog blok richting C met de linker dubbel voorarm.

21. Maak een middelhoge stoot richting C met de linker vuist en vorm tegelijtijdig een rechter korte stand, door de rechter voet terug te trekken.

22. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de rechter voet.

23. Laat de rechter voet richting C zakken en vorm een rechter lopende stand richting. Maak tegelijktijdig een hoog blok richting C met de dubbele rechter voorarm.

24. Maak een middelhoge stoot richting C met de rechter vuist en vorm tegelijktijdig een linker korte stand richting C door de rechter voet terug te trekken.

25. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de linker voet.

26. Laat de linker voet richting C zakken en vorm een rechter korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting C met de voorarm.

27. Maak een drukkend blok met de rechter palm en vorm tegelijktijdig een linker lage stand richting C door de linker voet naar C te slippen. Voer dit punt langzaam uit.

28. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een linker korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting C met de voorarm.

29. Maak een drukkend blok met de linker palm en vorm tegelijktijdig een rechter lage stand richting C door de rechter voet naar C te slippen. Voer dit punt langzaam uit.

30. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een gesloten stand richting A. Maak tegelijktijdig een hoekstoot met de rechter vuist. Voer dit punt langzaam uit.

31. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een rechter gefixeerde stand richting A en maak tegelijktijdig een u-blok richting A.

32. Breng de rechter voet naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting B en vorm een linker gefixeerde stand richting B. Maak tegelijktijdig een u-blok richting B.

 

Einde: Breng de linker voet terug tot gesloten gereedstand B.

 
 

 

Toi Gye

TOI GYE (KOREAANSE GELEERDE)

Tul 7: Toi GyeToi-Gye is de schrijfnaam van een bekende Koreaanse geleerde: Yi Hwang (16e eeuw). Yi Hwang was een authoriteit op het gebied van Neo-Confucianisme. De 37 bewegingen staan voor zijn geboorteplaats op de 37e breedte graad. Het diagram weerspiegelt metaforisch geleerde

Aantal bewegingen:
37

Vereist voor:
3e geup / rode slip

Film NIEUW:

1 Staps

Bewegingen:

Begin: Gesloten gereedstand B.

1. Diagram Tul 7: Toi GyeVerplaats de linker voet richting B en vorm een linker korte stand. Maak tegelijktijdig een middelhoog blok richting B met de linker binnen voorarm.

2. Maak een lage steek richting B met de rechter vingertoppen en vorm tegelijktijdig een linker lopende stand richting B door de linker voet richting B te slippen.

3. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een gesloten stand richting D en maak tegelijktijdig een slag met de rugkant van de rechter vuist naar achteren richting C. Strek de linker arm neerwaarts naar de zijkant. Voer deze beweging rustig langzaam uit.

4. Verplaats de rechter voet richting A en vorm een linker korte stand richting A en maak tegelijktijdig een middelhoog blok richting A met de rechter binnen voorarm.

5. Maak een lage steek richting A met de linker vingertoppen en vorm tegelijktijdig een rechter lopende stand richting A door de rechter voet naar A te slippen.

6. Breng de rechter voet naar de linker voet om een geloten stand richting D te vormen. Maak tegelijktijdig een slag met de rugkant van de linker vuist naar achteren richting C. Strek de rechter arm neerwaarts naar de zijkant. Voer deze beweging rustig langzaam uit.

7. Verplaats de linker voet naar D en vorm een linker lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een drukkend blok met een x-vuist.

8. Maak een hoge verticale stoot richting D met een dubbele vuist en behoud hier de linker lange loopstand richting D. Voer 7 en 8 in een snel tempo uit.

9. Maak een middelhoge snelle voorwaartse trap richting D met de rechter voet. Behoud de positie van de handen zoals in 8.

10. Laat de rechter voet zakken richting D en vorm een rechter lopende stand richting D.. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist.

11. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist en behoud hierbij de rechter lopende stand richting D.

12. Breng de linker voet naar de rechter voet en vorm een gesloten stand richting F, Maak tegelijktijdig een dubbelle zijwaartse elleboog steek. Voer deze beweging langzaam uit.

13. Verplaats de rechter voet naar F in een stampende beweging en vorm een zittende stand richting C. Maak tegelijktijdig een w-vormig blok richting D met de rechter buiten voorarm.

14. Verplaats de linker voet naar F in een stampende beweging,draaiend met de klok en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een w-vormig blok richting D met de linker buiten voorarm.

15. Verplaats de linker voet naar E in een stampende beweging,draaiend met de klok en vorm een zittende stand richting C. Maak tegelijktijdig een w-vormig blok richting C met de linker buiten voorarm.

16. Verplaats de rechter voet naar E in een stampende beweging,draaiend met de klok en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een w-vormig blok richting D met de rechter buiten voorarm.

17. Verplaats de linker voet naar E in een stampende beweging,draaiend met de klok en vorm een zittende stand richting C. Maak tegelijktijdig een w-vormig blok richting C met de linker buiten voorarm.

18. Verplaats de linker voet naar F in een stampende beweging, draaiend met de klok en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een w-vormig blok richting D met de linker buiten voorarm.

19. Breng de rechter voet naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting D en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een laag duwend blok richting D met de linker dubbele voorarm.

20. Strek beide handen naar boven alsof men een tegenstander's hoofd grijpt. Maak tegelijktijdig een linker lange loopstand richting D door de linker voet naar D te slippen.

21. Maak een opwaartse trap met de rechter knie en trek tegelijktijdig beide handen naar beneden.

22. Laat de rechter voet zakken naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting C en vorm een rechter korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting C met de meshand.

23. Maak een snelle voorwaartse trap richting C met de linker voet. Behoud de postie van de handen zoals deze waren in 22.

24. Laat de linker voet richting C zakker tot een linker lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoge steek richting C met de linker platte vingertoppen.

25. Verplaats de rechter voet naar C en vorm een linker korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting C met de meshand.

26. Maak een lage snelle voorwaartse trap richting C met de rechter voet . Behoud de positie van de handen zoals deze waren in 25.

27. Laat de rechter voet zakken richting C en vorm een rechter lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoge steek richting C met de rechter platte vingertoppen.

28. Verplaats de rechter voet naar D en vorm een rechter korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoge achterwaartse rugkant vuistslag richting D met de rechter vuist en maak een laag blok richting C met linker voorarm.

29. Spring richting C en vorm een rechter x-stand richting A en maak tegelijktijdig een drukkend blok met de x-vuist. Roep kihap.

30. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een rechter lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een hoog blok richting C met de rechter dubbelle voorarm.

31. Verplaats de linker voet richting B en vorm een rechter korte stand richting B. Maak tegelijktijdig een laag beschermend blok richting B met de meshand.

32. Maak een cirkelblok richting BD met de rechter binnen voorarm en vorm tegelijktijdig een linker loopstand richting B door de linker voet richting B te slippen.

33. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet richting A en vorm een linker korte stand. Maak tegelijktijdig een laag beschermend blok richting A met de meshand.

34. Maak een cirkelblok richting AD met de linker binnen voorarm en vorm tegelijktijdig een rechter lopende stand richting A door de rechter voet naar A te slippen.

35. Maak een cirkelblok richting CE met de rechter binnen voorarm en vorm tegelijktijdig een linker lopende stand richting CE.

36. Maak een cirkelblok richting AD met de linker binnen voorarm en vorm een rechter lopende stand richting A.

37. Verplaats de rechter voet op lijn AB en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot met de rechter vuist.

Einde: Breng de linker voet terug tot gesloten gereedstand B. .

 
 

Hwarang

HWARANG (JONGERENBEWEGING)

Tul 8: HwarangHwarang is vernoemd naar de Hwarang jongerenbeweging, die ontstond in de vroege 7e eeuw. De tul telt 29 bewegingen, die verwijzen naar de 29e Infanterie divisie, waar Taekwon-do verder ontwikkelde

Aantal bewegingen:
29

Vereist voor:
2e geup / rode band

Film NIEUW:

 

Bewegingen:

Begin: Gesloten gereedstand C.

1. Diagram Tul 8: HwarangVerplaats de linker voet richting B en vorm een zittende stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog duwend blok richting D met de linker palm.

2. Maak een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist. Behoud de zittende stand richting D.

3. Maak een middelhoge stoot richting D met de linker vuist. Behoud de zittende stand richting D.

4. Maak een dubbel voorarm blok en vorm tegelijktijdig een liner korte stand richting A door de linker voet te verschuiven.

5. Maak een opwaartse stoot met de linker vuisten trek tegelijktijdig de rechter zijvuist voor de linker schouder. Behoud de linker korte stand richting A.

6. Maak een middelhoge stoot richting A met de rechter vuist en vorm tegelijktijdig een rechter gefixeerde standrichting A in een glijdende beweging.

7. Maak een neerwaartse slag met de rechter meshand en vorm een linker verticale stand richting door de rechter voet terug te trekken.

8. Verplaats de linker voet richting A en vorm een linker lopende stand richting A. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting A met de linker vuist.

9. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een laag blok richting D met de linker voorarm.

10. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist.

11. Trek de linker voet bij de rechter voet en breng tegelijktijdig de linker palm naar de rechter voorvuist. Buig op het zelfde moment de rechter elleboog 45 graden.

12. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting D met de rechter voet en trek tegelijktijdig beide handen in de tegengestelde richting. Laat deze richting D zakken en vorm een korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge buitenwaartse slag richting D met de rechter meshand.

13. Verplaats de linker voet richting D en vorm een linker lopende stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de linker vuist.

14. Verplaats de rechter voet richting D en vorm een rechter lopende stand richting D.Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting D met de rechter vuist. Roep kihap.

15. Verplaats de linker voet richting E draaiend tegen de klok en vorm een rechter korte stand richting E. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting E met de meshand.

16. Verplaats de rechter voet richting E en vorm een rechter lopende stand richting E. Maak tegelijktijdig een middelhoge steek richting E met de rechter gestrekte vingertoppen.

17. Verplaats de rechter voet op lijn EF en vorm een rechter korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting F met de meshand.

18. Maak een hoge draaiende trap richting DF met de rechter voet en laat deze zakken richting F.

19. Maak een hoge draaiende trap richting CF met de linker voet en laat deze dan zakken richting F en vorm een rechter korte stand richting F. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting F met de meshand. Voer 18 en 19 snel achter elkaar uit.

20. Verplaats de linker voet richting C en vorm een linker lopende stand richting C en maak tegelijktijdig een laag blok richting C met de linker voorarm.

21. Maak een middelhoge stoot richting C met de rechter vuist en vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting C door de linker voet terug te trekken.

22. Verplaats de rechter voet richting C en vorm een linker korte stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoge stoot richting C met de linker vuist.

23. Verplaats de linker voet richting C en een rechter korte stand richting C en maak tegelijktijdig een middelhoge stoot met de rechter vuist.

24. Maak een drukkend blok met de x-vuist en vorm tegelijktijdig een linker lopende stand richting C door de linker voet naar C te slippen.

25. Verplaats de rechter voet naar C ineen glijdende beweging en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een elleboogsteek met de rechter elleboog richting C. Roep kihap.

26. Breng de linker voet naar de rechter voet, draaiend tegen de klok in en vorm een gesloten stand richting B. Maak tegelijktijdig een voorwaarts blok met de rechter binnen voorarm en strek de linker voorarm neerwaarts naar de zijkant.

27. Maak een voorwaarts blok met de linker binnen voorarm en strek de rechter voorarm neerwaarts naar de zijkant.

28. Verplaats de linker voet richting B en vorm een rechter korte stand richting B. Maak tegelijktijdig eem middelhoog beschermend blok richting B met de meshand.

29. Breng de linker voet naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet richting A en vorm een linker korte stand richting A. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting A met de meshand.

Einde: Breng de linker voet terug tot gesloten gereedstand C.

 
 

Chung Mu

CHUNG MU (UITVINDER OORLOGSCHIP)

Tul 9: Chung MuChong Moo was de bijnaam van Admiraal Yi Soon-Sin, uitvinder van het eerste oorlogschip (Kobukson) in 1592. Men zegt dat dit schip de voorloper is van de huidige onderzeeërs. Het patroon eindigt met een linkerhand aanval om de rouwige dood van de admiraal, die geen kans kreeg zijn ongekende talent te tonen

Aantal bewegingen:
30

Vereist voor:
1e geup / zwarte slip

Filmpjes: 
Chung-Mu (Met dank aan Kick-T.com)

Bewegingen:

Begin: Parallele Gereedstand

1. Diagram Tul 9: Chung MuVerplaats de linker voet richting B en vorm een rechter korte stand richting B. Maak tegelijktijdig een dubbel meshand blok.

2. Verplaats de rechter voet naar B en vorm een rechter lopende stand richting B. Maak tegelijktijdig een hoge voorwaartse slag richting B met de rechter meshand en breng de linker achter hand voor het voorhoofd.

3. Verplaats de rechter voet naar A, draaiend met de klok en vorm een linker korte stand richting A. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting A met de meshand.

4. Verplaats de linker voet richting A en vorm een linker lopende stand richting A. Maak tegelijktijdig een hoge steek richting A met de linker vlakke vingertoppen

5. Verplaats de linker voet richting D en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.

6. Draai het gezicht richting C en vorm een linker gebogen gereedstand richting C.

7. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting C met de rechter voet.

8. Laat de rechter voet zakken naar C en vorm een rechter korte stand richting D. Maak tegelijkertijd een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand.

9. Maak een vliegende zijwaartse trap richting D met de rechter voet snel na deze verplaatst te hebben richting D en landt dan richting D en vorm een linker korte stand richting D. Maak tegelijkertijd een middelhoog beschermend blok richting D met de meshand. Roep kihap.

10. Verplaats de linker voet naar E draaiend tegen de klok en vorm een rechter korte stand richting E. Maak tegelijkertijd een laag blok richting E met de linker voorarm.

11. Strek beide handen uit alsof een tegenstander zijn hoofd te pakken en vorm tegelijkertijd een linker lopende stand richting E door de linker voet te slippen.

12. Maak een opwaartse trap richting E met de rechter knie en trek beide handen naar beneden.

13. Laat de rechter voet zakken naar de linker voet en verplaats dan de linker voet richting F en vorm een linker lopende stand richting F. Maak tegelijktijdig een hoge voorwaartse slag richting F met de rechter omgekeerde meshand, breng hierbij delinker achterhand onder het rechter ellebooggewricht.

14. Maak een hoge draaiende trap richting DF met de rechter voet en laat deze dan zakken naar de linker voet.

15. Maak een middelhoge achterwaartse trap richting F met de linker voet. Voer 14 en 15 snel achter elkaar uit.

16. Laat de linker voet richting F zakken en vorm een linker korte stand richting E. Maak tegelijktijdig een middelhoog beschermend blok richting E met de voorarm.

17. Maak een middelhoge draaiende trap richting DE met de linker voet.

18. Laat de linker voet zakken naar de rechter voet en verplaats dan de rechter voet naar C en vorm een rechter gefixeerde stand richting C. Maak tegelijktijdig een u-vormig blok richting C.

19. Spring op en maak een gehele draai, tegen de klok in en land op dezelfde plek om een linker korte stand richting C te vormen. Maak tegelijkertijd een middelhoog beschermend blok richting C met de dubbele meshand. Roep kihap.

20. Verplaats de linker voet naar C en vorm een linker lopende stand richting C. Maak tegelijkertijd een lage steek richting C met de rechter opstaande vingertoppen.

21. Maak een achterwaartse slag richting D met de rechter rugkant vuist en maak een laag blok naar C met de linker voorarm. Vorm tegelijktijdig een rechter korte stand richting C door de linker voet terug te trekken.

22. Verplaats de rechter voet naar C en vorm een rechter lopende stand richting C. Maak tegelijktijdig een middelhoge steek richting C met de rechter rechte vingertoppen.

23. Verplaats de linker voet richting B, draaiend tegen de klok en vorm een linker lopende stand richting B. Maak tegelijktijdig een hoog blok richting B met de linker dubbele voorarm.

24. Verplaats de rechter voet naar B en vorm een zittende stand richting C. Maak tegelijkertijd een middelhoog voorwaarts blok richting C met de rechter voorarm en maak dan een hoge zijwaartse slag richting B met de rechter rugkant van de vuist.

25. Maak een middeloge zijwaartse trap richting A met de rechter voet, draaiend tegen de klok in en laat deze dan zakken richting A

26. Maak een middelhoge zijwaartse trap richting A met de linker voet, draaiend met de klok.

27. Laat de linker voet zakken richting A en maak dan een controlerend blok richting B met de x-hand. Maak tegelijkertijd een linker korte stand richting B door de linker voet te verschuiven.

28. Verplaats de linker voet richting B en vorm een linker lopende stand. Maak tegelijktijdig een opwaarts blok richting B met de dubbelle palm.

29. Verplaats de linker voet op lijn AB en maak dan een stijgend blok met de rechter voorarm. Vorm tegelijkertijd een rechter lopende stand richting A.

30. Maak een middelhoge stoot richting A met de linker vuist en behoud hierbij de rechter lopende stand richting A.

Einde: Breng de linker voet terug tot parallele gereedstand.