Organisatie

Overzicht van Ma-Ryuk als vereniging

Bestuur Ma-Ryuk

Het bestuur van Ma-Ryuk Gennep bestaat uit een aantal personen, minstens 3 en maximaal 7, die verantwoordelijk zijn voor het besturen van de vereniging. Deze personen kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Een jaar is de tijd tussen opeenvolgende algemene jaarvergaderingen.

Het bestuur bestaat uit:

 

Commissies binnen Ma-Ryuk Gennep

Ma-Ryuk heeft verschillende commissies die zaken regelen en verantwoordelijk zijn voor enkele belangrijke taken. De mensen in de commissies bestaan uit leden, bestuursleden, hoofdleraren, assistent leraren en ouders van kinderen. De commissies zijn de volgende:

Examencommissie:

 

Activiteitencommissie:

  • Roland Bardoel, 4e kub, aanspreekpunt
  • Sandra Jagers, 4e kub
  • Sjors Raijmakers, 6e kub
  • Vacature

 

Kascontrole:

  • Sandra Jagers
  • John Toonen

 

International Taekwon-do Federation

Ma-Ryuk Gennep is een vereniging die aangesloten is bij de landelijke organisatie ITF Royal Dutch.

Ma-Ryuk is een geregistreed en geverifieerd lid van de International Taekwon-do Federation.

alt